Склад МО

Якісний склад  членів методичного об`єднання 
вчителів української мови і літератури

Всього вчителів
Освіта
Кваліфікаційна  категорія
Вища
н/в
Середня спеціальна
Неспеціаліст
Вища
І
ІІ
Спеціаліст
31
31
-
-
-
21
9
1
-

Звання
Нагороди
Старший учитель
Вчитель - методист
Відмінник освіти України
Грамота МО
Лауреат обласної педагогічної премії
Знак Василя Сухомлинського
8
8
7
9
2
1


Відомості про методичні проблеми
вчителів української мови і літератури
№ п/п
П.І.Б.
Проблема , над якою працює вчитель. Теми самоосвіти
Форма узагальнення
1
Журавель А. О.
Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури
Відкритий урок, обмін досвідом
2
Семенюк Т. С.
Використання інноваційних технологій для формування креативного учня.
Відкритий урок
3
Тріленко С.М.
Мультимедійні технології на уроках української мови і літератури
Відкритий урок
4
Марченко А.В.
Використання на уроках української мови і літератури нетрадиційного, нестандартного підходу для організації творчої діяльності учнів.
Виступ на м/о
5
Городецька О.С.
Формування інноваційної особистості шляхом креативної освіти.
Виступ на м/о
6
Єщенко І.Ф.
Використання інноваційних технологій на уроках української мови і літератури з метою розвитку творчого потенціалу учнів.
Відкритий урок
7
Лук’яненко  Ю.В.
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови і літератури шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання.
Виступ на м/о
8
Пилипенко Х.В.
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури
Відкритий урок
9
Торгонська І.М.
Використання інноваційних технологій на уроках української мови і літератури з метою розвитку творчого потенціалу учнів.
Відкритий урок
        10

Гавронська Н.М.
Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури з метою забезпечення особистісного зростання та розвитку творчого потенціалу учнів
Обмін досвідом
11
Келипенко Т.М.
Використання інтерактивних технологій на особистісно зорієнтованому уроці.
Виступ на м/о Відкритий урок
12
Акалупіна Т.А.
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури  шляхом упровадження інноваційних технологій.
Виступ на м/о Відкритий урок
13
Михайлик Т.М.
Використання інтерактивних технологій на уроках української  літератури
Відкритий урок
14
Швець Л.П.
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови і літератури шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання.
Відкритий урок Обмін досвідом
15
Гордієнко Л.В.
Виховання духовності через вивчення української літератури
Виступ на м/о
16
Вотінцева В.І.
Впровадження інтерактивних технологій на уроках української мови і літератури з метою активізації творчості  учнів.
Відкритий урок
17
Мухіна О.О.
Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури для формування креативної особистості.
Виступ на м/о
18
Мартинюк О.Т.
Виразне говоріння і читання як передумова успішної соціалізації.
Відкритий урок Обмін досвідом
19
Ждан Л.А.
Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури
Відкритий урок
20
Козиряцька Т.Г.
Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання на уроках української мови і літератури
Відкритий урок Обмін досвідом
21
Сандт В.А.
Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури у 5-8 класах.
Відкритий урок
22
Гузенко Л.Я.
Створення ситуації успіху на на уроках української мови та літератури.
Презентація досвіду роботи на м/о
23
Федорова І.І.
Активізація креативної діяльності учнів на уроках української мови та літератури
Виступ на м/о
24
Мулик М. А.
Інформаційно-комунікативні та інтерактивні технології ситуативного моделювання як засіб розвитку пізнавальних, творчих інтересів на уроках української  літератури
Відкритий урок Виступ на м/о
25
Якименко О.М.
Креативна діяльність учнів на уроках української мови та літератури
Відкритий урок
26
Шпак Л.М.
Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості на уроках української мови та літератури
Виступ на м/о
27
Харіна Т. Д.
Роль особистості вчителя в розвитку креативних здібностей учнів на уроках української мови
Обмін досвідом
28
Фесенко С. М.
Розвиток креативності школяра як основа самовдосконалення духовного росту особистост на уроках української  літератури.
Відкритий урок
29
Колпак Т. П.
Використання інноваційних технологій для розвитку духовної обдарованості учнів на уроках української мови та літератури 
Відкритий урок
30
Лєпілова Т.П.Впровадження у роботу дидактичних вимог за проектом Міксіке.
Виступ на ММО, на педраді
31
Євдокимова Я. І.
Впровадження технологій групового навчання на уроках української мови та літератури 
Відкритий урок Обмін досвідом

Дані про вчителів

№ п/п
Прізвище, ім`я,  по батькові
Школа
Освіта
Пед. стаж
Категорія, звання
Курсова підготовка
Атестація
Попередня
За планом
Рік проходження
Перспектива
1
Журавель Алла Олександрівна
 1
Вища, ДДУ 1979
40
Вища, „вчитель - методист”,   «Відмінник освіти України”
ДОІППО 2008
2013
2010
2015
2
Семенюк Тетяна Степанівна
 1
Вища, КДПІ 1995
18
вища
2008
2013
2009
2014
3
Тріленко Сергій Миколайович
 1
Вища,КДПУ
1995
17
Вища, «старший учитель»
2013
2018
2011
2016
4
Марченко Алла Віталіївна
 2
Вища, ДДУ 1985
36
Вища, „вчитель - методист”
20011
2016
2011
2016
5
Городецька Олена Степанівна
 2
Вища, ДДУ 1989
24
Вища
2013
2018
2009
2014
6
Єщенко Ірина Федорівна
 2
Вища, ЗДУ
1998
15
Вища,  «старший учитель»
2012
2017
2013
2018
7
Пилипенко Христина Віталіївна
 3
Вища, КДПІ 1996
16
Вища, «старший учитель»
2012
2017
2009
2014
8
Лукяненко Юлія Володимирівна
 3
Вища, ЗДУ 2004
13
І категорія
2011
2016
2011
2016
9
Торгонська Ірина Миколаївна
3
Вища, ЗДУ 2001
12
І категорія
2013
2018
2013
2018
10
Келипенко Тетяна Миколаївна
5
Вища, КДПІ 1989
24
Вища
2010
2015
2013
2018
11
Гавронська Наталія Миколаївна
 5
Вища, БДПУ 2003
20
Вища
2013
2018
2013
2018
12
Акалупіна Тетяна Андріївна
 5
Вища, ЗДУ 2000
21
І категорія
2013
2018
2012
2017
13
Михайлик Таміла Миколаївна
МГ
Вища, КДПІ 1996
19
Вища, „старший учитель”
2012
2017
2010
2015
14
Швець Лариса Петрівна
МГ
Вища ,КДПІ  1987
26
Вища, „вчитель - методист”,   «Відмінник освіти України”
2013
2018
2009
2014
15
Вотінцева Валентина Іванівна
 7
Вища,КДПІ 1998
19
Вища, „ старший учитель”
2012
2017
2012
2017
16
Гордієнко Людмила Володимирівна
 7
Вища , Кам.-Под. педінст 1996
17
Вища, „старший учитель”
2012
2017
2009
2014
17
Мухіна Олена Олександрівна
 7
Вища, ХДУ,
2009
19
І категорія
2009
2014
2009
2014
18
Мартинюк Ольга Тимофіївна
 9
Вища, ОДУ 1979
34
Вища, „вчитель - методист”,   „Відмінник освіти України”
2012
2017
2011
2016
19
Сандт Вероніка Артурівна
 9
Вища,КДПІ
2002
12
І категорія
2012
20017
2009
2014
20
Ждан Людмила Анатоліївна
 9
Вища,КДПУ 2001
13
І категорія
2011
2016
2011
2016
21
Козиряцька Тетяна Григорівна
9
Вища, ЗДУ
2000
14
ІІ категорія
2011
2016
2010
2015
22
Гузенко Любов Яківна
 10
Вища, ДДУ 1976
43
Вища, „вчитель - методист”,   „Відмінник освіти України”
2011
2016
2011
2016
23
Федорова Інна Іванівна
 10
Вища, ДПУ 1990
22
Вища, «старший учитель»
2012
2017
2009
2014
24
Мулик Марина Анатоліївна
 10
Вища,КДПУ 2001
12
Вища, «старший учитель»
2013
2018
2013
2018
25
Якименко Оксана Миколаївна
 10
Вища,ХДУ 2006
11
Вища
2011
   2016
2011
2016
26
Шпак Любов Михайлівна
 11
Вища, ДДУ 1974
40
Вища, „вчитель-методист”,   
„Відмінник освіти України”
2013
2018
2010
2015
27
Харіна Тетяна Дмитрівна
 11
Вища, ДДУ 1980
40
Вища, „вчитель - методист”,   „Відмінник освіти України”, Лауреат обл. пед. премії
2010
2015
2010
2015
28
Фесенко Софія Миколаївна
 11
Вища, ЗДУ
1993
27
І категорія
2011
2016
2009
2014
29
Колпак Тамара Петрівна 12
Вища, ДДУ
29
Вища, „вчитель - методист”,   „Відмінник освіти України”, Лауреат обл. пед. премії
2010
2015
2011
2016


30
Лєпілова Тетяна Полікарпівна
12
Вища, ЗДУ
42
Вища, „вчитель-методист”,
«Відмінник освіти України»
2016202120172022
31
Євдокимова Яна Іванівна
12
Вища,ЗДУ
2000
13
I категорія
2012
2017
2010
    2015

Немає коментарів:

Опублікувати коментар